20 Ocak 2011 Perşembe

Sosyal Devlet ve İnsan Hakları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Değişmez 2. maddesi Türkiye Cumhuriyetinin Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olduğu tanımı yapar. Bu tanıma göre TC Devleti Sosyal bir Hukuk Devletidir. Yani Hukuk ilkelerine bağlı kalmayı, Hukuk ilkeleri doğrultusunda yasal düzenlemeleri yapar.
Yine aynı biçimde TC Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin altına imza atan ülkeler arasındadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi 3.Maddesi; Yaşamak, Özgürlük ve Kişi Güvenliği herkesin hakkıdır der.
Yine BM İnsan Hakları Bildirgesi
1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.
2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır.
Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar
biçimindedir.
Siz buna birde Sosyal Devletin ne olduğunu ilave edin.
Sizce TC yöneticileri Hukuka ne kadar saygılı yasal düzenlemeler yapıyorlar. İmza attıkları sözleşmelere ne kadar bağlı kalıyorlar.
Sosyal olmak diğer devletlerle davetlerde buluşmak demek değildir, sanırım öyle algılıyorlar.
Yaşam kalitesini düşürecek hiç bir yasal düzenleme yapmaya hakkı yok meclisin. Yaşam kalitesini düşürecek hiç bir uygulamayı gerçekleştirmeye hakkı yok devletin.
Bu memlekette insanların Elektriği kesiliyor. Suyu kesiliyor. Aşırı pahalı yakıttan ısınma hakk, aşırı pahalı benzinden ulaşım hakkı kısıtlanmış durumda.
Beyler Hukuka, Anayasaya ve Altına imza attığınız sözleşmelere riayet etmenizi bekliyoruz. Sosyal Devlet olun.


NOR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder